Θεραπεία Ουλίτιδας – Περιοδοντίτιδας

Home / Θεραπεία Ουλίτιδας – Περιοδοντίτιδας
Θεραπεία Ουλίτιδας – Περιοδοντίτιδας

Η θεραπεία των περιοδοντικών νοσημάτων (ουλίτιδα και περιοδοντίτιδα) είναι η θεραπεία που γίνεται για να ξεπρηστούν και να σταματήσουν σε αρχικό στάδιο τα ούλα να ματώνουν, ενώ σε πιο προχωρημένες καταστάσεις επιδιώκεται επιπλέον η εξάλειψη των περιοδοντικών θυλάκων, η αναχαίτιση της περαιτέρω καταστροφής του οστού και η αποκατάσταση όπου είναι εφικτό του οστού και των ούλων που καταστράφηκαν.

Η περιοδοντική θεραπεία ανάλογα με την βαρύτητα, την έκταση και το σχέδιο θεραπείας ενδέχεται να περιλαμβάνει αποκλειστικά και μόνο συντηρητική φάση που πραγματοποιείται με συσκευές υπερήχων, εργαλεία απόξεσης και laser, ή να συμπληρώνεται με τις ενδεδειγμένες για κάθε περίπτωση χειρουργικές τεχνικές. Επικουρικά και κατά περίπτωση πάντα, μπορεί να συστήνεται λήψη αντιβίωσης από το στόμα. Συνήθως πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία και είναι γενικά ανώδυνη, τόσο κατά τη διάρκεια της θεραπείας, όσο και κατά τη φάση της επούλωσης και αποθεραπείας.

Καθ΄όλη τη διάρκεια της θεραπείας δίνεται έμφαση στην τελειοποίηση της στοματικής υγιεινής καθώς είναι το κλειδί όχι μόνο για ένα επιτυχημένο θεραπευτικό αποτέλεσμα, αλλά και για την μακροχρόνια και χωρίς υποτροπές διατήρηση αυτού. Για τον ίδιο λόγο εξίσου σημαντική είναι η τήρηση ενός τακτικού προγράμματος επανελέγχου και φροντίδας (καθαρισμός και φθορίωση) της στοματικής κοιλότητας, σε όλες τις ηλικιακές ομάδες. Κάθε περιοδοντικός ασθενής χαρακτηρίζεται από μια εξατομικευμένη τάση υποτροπής του περιοδοντικού του προβλήματος που σε γενικές γραμμές προσδιορίζεται 1-3 φορές στη δεκαετία. Με σωστή όμως παρακολούθηση και πρόληψη η όποια τάση υποτροπής περιορίζεται στο ελάχιστο και η όποια υποτροπή αντιμετωπίζεται έγκαιρα, όσο ακόμη είναι ήπια και εντοπισμένη, χωρίς να τίθεται σε κίνδυνο η διατήρηση της οδοντοφυΐας.

Φάσεις θεραπείας Περιοδοντίτιδας

Η περιοδοντική θεραπεία περιλαμβάνει τις ακόλουθες φάσεις:

Α) Οδηγίες και άσκηση στη στοματική υγιεινή:

Πρόκειται για ένα μάθημα κατά το οποίο εξειδικευμένο προσωπικό του ιατρείου μας διδάσκει ανάλογα με τις ανάγκες και τις ιδιαιτερότητες της στοματικής σας κοιλότητας τον αποτελεσματικό για εσάς τρόπο στοματικής υγιεινής.

Β) Συντηρητική φάση της περιοδοντικής θεραπείας:

Κατά την φάση αυτή γίνεται κατόπιν τοπικής αναισθησίας, απομάκρυνση της πέτρας και των μικροβίων που υπάρχει κάτω από τα ούλα και σε επαφή με την επιφάνεια της ρίζας του δοντιού. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται υπέρηχοι και ξέστρα.

Γ) Φάση εφαρμογής laser:

Η φάση αυτή μπορεί να γίνεται είτε άμεσα μετά τη συντηρητική φάση της περιοδοντικής θεραπείας είτε μετά από κάποιο χρόνο. Η επιλογή της χρονικής στιγμής που θα εφαρμοστεί η ενέργεια των laser κατά την διάρκεια της περιοδοντικής θεραπείας, όπως επίσης ο τύπος του laser που θα εφαρμοστεί και οι ενέργειες που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν, επιλέγονται κατά περίπτωση από τον περιοδοντολόγο. 

Δ) Φάση αποκατάστασης των περιοδοντικών βλαβών:

Σε αυτή την φάση της περιοδοντικής θεραπείας γίνεται χειρουργική διόρθωση των βλαβών που έχει δημιουργήσει στο κόκαλο η περιοδοντίτιδα Σε αυτή την φάση, ο περιοδοντολόγος σας θα επιλέξει την ενδεικνυόμενη κάθε φορά χειρουργική τεχνική και υλικά, ανάλογα με τον τύπο και τη σοβαρότητα των βλαβών που παρέμειναν μετά την πρώτη φάση της θεραπείας (ριζικές αποξέσεις και laser).

E) Φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος:

Στη φάση αυτή περνούν όλοι οι ασθενείς μετά την ολοκλήρωση της περιοδοντικής θεραπείας. Επειδή η περιοδοντίτιδα είναι κατά βάση μικροβιακής αιτιολογίας, και επειδή τα μικρόβια στη στοματική κοιλότητα είναι μόνιμοι κάτοικοι, το ποσοστό υποτροπής της περιοδοντίτιδας αυξάνει αν παραμεληθεί η τακτική επαγγελματική φροντίδα και έλεγχος.

Ανάλογα με την επικινδυνότητα για υποτροπή της νόσου, που ο κάθε ασθενής έχει και που συσχετίζεται με την βαρύτητα του αρχικού προβλήματος, την αποτελεσματικότητα της θεραπείας, την αποτελεσματικότητα της στοματικής υγιεινής που εφαρμόζει και άλλους παράγοντες που σχετίζονται με την γενική του υγεία και τις καπνιστικές του συνήθειες, ο γιατρός προσδιορίζει το χρονικό διάστημα των επανεξετάσεων που μπορεί να κυμαίνεται από 2-12 μήνες.

Στη φάση διατήρησης του θεραπευτικού αποτελέσματος γίνεται πέρα της κλινικής εξέτασης, απομάκρυνση των μικροβίων που έχουν αρχίσει να διεισδύουν κάτω από τα ούλα και γυάλισμα των δοντιών (στίλβωση). Αν κριθεί απαραίτητο θα γίνει και ακτινολογικός έλεγχος εντοπισμένα ή γενικευμένα.